Photo : Huard">Huard//

Bruxelles, le 16 décembre 2015 - Une dizaine d’activistes de Climaxi et des Amis de la Terre ont perturbé le début d’une conférence de l’Alliance Belge pour l’huile de Palme Durable. Leur bannière brandie sur l’estrade interpellait sur le sujet : “A quel point la déforestation est-elle durable ?”

L’objectif de cette action est d’éveiller aux problèmes sociaux et écologiques majeurs provoqués par l’industrie de l’huile de palme. Ils demandent une politique déterminée avec réglementation contraignante pour un secteur solidaire et écologiquement responsable.

Suite du texte en néerlandais ci-dessous.

KLIMAATACTIVISTEN VERSTOREN CONFERENTIE ROND ¨DUURZAME¨ PALMOLIE
Brussel, 16-12-2015

Een tiental activisten van Climaxi en Amis de la Terre Belgique verstoorde vandaag het begin van een conferentie van de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie (BASP). De activisten namen onaangekondigd het woord bij het begin van de conferentie. Een banner met als opschrift : “Hoe duurzaam is ontbossing ?” werd ontrold op het podium. Met deze actie vragen zij aandacht voor de grote sociale en ecologische problemen veroorzaakt door de palmolie-industrie en roepen zij op tot een daadkrachtig beleid met bindende regelgeving voor een ecologisch verantwoorde en solidaire sector.

Palmolie is een plantaardige olie die terug te vinden is in steeds meer producten, van voedingsmiddelen tot zeep. Ook biomassacentrales maken steeds vaker gebruik van palmolie om hun energie op te wekken. Palmolie is meestal afkomstig uit Indonesië en Maleisië, waar de sector voor grote sociale en ecologische problemen zorgt. Voor de aanleg van plantages kapt de palmolie-industrie enorme stukken tropisch bos, soms ook op veengebied, waardoor er meer CO2 in de lucht komt en de biodiversiteit wordt bedreigt. Bovendien zijn de arbeidsomstandigheden op deze plantages vaak zeer slecht en verliezen lokale boeren hun land met geen of weinig compensatie

BASP (Belgian Alliance for Sustainable Palmoil)1 streeft ernaar dat er tegen 2020 enkel nog duurzame palmolie wordt gebruikt op de Belgische markt. De eerste stap hiertoe is dat eind 2015 alle voedingsproducten op de Belgische markt waarin palmolie wordt verwerkt, gebruik maken van RSPO (roundtable for sustainable palm oil) gecertificeerde palmolie. Voor Climaxi en Amis de la Terre Belgique is dit niet genoeg.

¨Duurzame palmolie bestaat op dit moment niet¨, zegt Mia van Dongen, Climaxi. ¨De RSPO is niet in staat om haar criteria bindend aan bedrijven op te legge nen het systeem is slecht toegankelijk voor lokale boeren. Het feit dat een bedrijf RSPO gecertificeerd is, sluit totaal niet uit dat zij de inheemse bevolking onderdrukken, personeel uitbuiten of regenwoud kappen.”

Eerder dit jaar zorgden bosbranden in Indonesië2 voor veel kritiek op de palmolie sector en de RSPO certificering. Eind afgelopen zomer werden er meerdere bosbranden ontdekt op plantages van de multinationals Bumitama en Wilmar International. Volgens de Indonesische wet zijn zij als concessie-houders wettelijk aansprakelijk voor deze branden. Beide bedrijven zijn door RSPO goedgekeurd als zijnde leveranciers van zogenaamd duurzame palmolie.3

Mia van Dongen,Climaxi “De bosbranden van 2015 richtten voor honderdduizenden mensen uit Indonesië en buurlanden enorme schade aan zowel op het gebied van volksgezondheid als voor het leefmilieu. Op sommige dagen bedroeg de uitstoot van de branden bijna 97% van de totale Indonesische CO2 uitstoot. Daarom eisen wij een bindende regelgeving voor een sociaal ecologisch verantwoord beleid.en een stop op het verlenen van vergunningen voor nieuwe plantages ”

De Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie was eerder dit jaar al één van de genomineerden voor de Greenwash Award van Climaxi vzw.